บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด รับสมัครพนักงาน จำนวน 2 อัตรา . . . 1) เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์และ Call Center จำนวน 1 อัตรา . . . 2) พนักงานธุรการทั่วไป (หญิง) จำนวน 1 อัตรา ===>> สนใจติดต่อ โทร. 02-629-4000
  1. Passenger Vehicles
  2. Commercial Vehicles
  3. Multi Purpose Vehicles
 

16 กันยายน 2559
16 กันยายน 2559
16 กันยายน 2559
27 มิถุนายน 2559
21 มิถุนายน 2559

TOYOTA VorachakYont
Website QR CODE

TOYOTA VorachakYont
 facebook  QR CODE

       

© 2016 by Vorachak Yont Co., Ltd. All Rights Reserved.