โปรโมชั่นศูนย์บริการ

รถสีด้าน กรี๊ดดดด! แก้ไขอย่างไรดี

promotion banner
วันนี้ทางโตโยต้าวรจักร์ยนต์มีวิธีป้องกันสีรถด้านมานําเสนอ เพื่อชะลอปัญหาสีรถด้าน ทําให้สีมีความ คงทน เงางามอยู่เสมอ

4 วิธีที่ช่วยลดการเสื่อมสภาพของสีรถ

1. “ใช้น้ํายาขัดสีรถ” ควรทําการขัดสีรถเพื่อให้สีของรถเท่ากัน โดยใช้น้ํายาที่มีคุณภาพ และถูกกับประเภทงาน
2. “ลงน้ํายาเคลือบสี” การเคลือบสีบ่อย ๆ ถือเป็นการป้องกันที่ดีอย่างหนึ่งเลย ถ้าเป็นไปได้ควรเคลือบสีอย่างน้อย 1–2 ครั้งต่อเดือน
3. “ไม่ล้างรถตอนที่รถยังร้อนอยู่” ไม่ควรล้างรถ ในช่วงที่เพิ่งใช้งานเสร็จหรือขณะที่พื้นผิวของรถยังร้อนอยู่ เด็ดขาด
4. “หลีกเลี่ยงการจอดรถตากแตก” ความร้อนจากแสงแดด เป็นตัวการทําให้สีรถแตกเป็นรอย ควรหาที่จอดในร่มหรือที่ที่มีหลังคากันแดด

ทั้งหมดนี้เป็นเพียง 4 ขั้นตอนช่วยลดการเสื่อมสภาพของสีรถเท่านั้น แต่ถ้าหากรถเกิดอาการสีด้าน หรือมีปัญหาเรื่องของรถ สามารถนํารถเข้าศูนย์บริการโตโยต้าวรจักร์ยนต์ ได้ทุกสาขา

 โปรพิเศษ ทําสีจ่ายสด ลดค่าแรงและค่าอะไหล่สูงสุด 20%

ติดต่อเซลล์ที่  คลิก

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด