โปรโมชั่นศูนย์บริการ

โปรดี จนต้องบอกต่อ!!!

promotion banner
โปรโมชันพิเศษศูนย์บริการ โตโยต้า วรจักร์ยนต์

งานอะไหล่
ลด 10-15% สําหรับกลุ่มอะไหล่ เบรก, โช้คอัพ, ระบบแอร์, หม้อน้ํา, ลูกหมากต่างๆ และอะไหล่ช่วงล่าง
ส่วนลดแบตเตอรี่ 350-650 บาท พร้อมฟรีค่าแรง

เปลี่ยนยาง ปะยาง
เปลี่ยนยาง 2 เส้น ฟรีค่าถ่วงยาง ค่าตั้งศูนย์ล้อ
ส่วนลดยางเส้นละ 250 บาท + รับประกันยาง 180 วัน หรือ 10,000 กม. สําหรับรถยนต์ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาด

ซ่อมสี ทําสี
ทําสี - ตัวถังจ่ายสด ลดค่าแรง และค่าอะไหล่ 20%

งานเช็กระยะ
เช็กระยะ 60,000-200,000 กม.
ลดค่าอะไหล่และเคมีภัณฑ์ 10% พร้อมค่าแรงมาตรฐานราคาเดียวกันทั่วประเทศ
เช็กระยะตั้งแต่ 210,000 กม. ขึ้นไป
ลดค่าแรง 10% ลดค่าอะไหล่ 15% ลดค่าเคมีภัณฑ์ 10%

ทําความสะอาด Wow Wab
1 รายการ ลด 10% 2 รายการ ลด 15%, 3 รายการ ลด 20%

ติดต่อเซลล์ที่ คลิก

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด